Dank voor je reservering

Lees voorafgaand aan het zwembadbezoek de volgende regels goed door.

Verhoging of koorts Benauwdheid Hoesten Verkoudheids-klachten

Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ?
Heb je op dit moment een huisgenoot met milde klachten en koorts en/of benauwdheid?

Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)?*

Ben je in quarantaine omdat je: -een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld? -bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied?** -bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app? Reuk- en/of smaak-verlies 

Feb 2021 Meer informatie: rivm.nl/covid19 *Volg het advies op van de GGD **Meer info: www.wijsopreis.nl 

Indien je een van de vragen met ja beantwoord hebt annuleer dan de reservering 

Hartelijk dank, graag tot ziens.