Algemene voorwaarden Snelcursus

Algemene Voorwaarden Snelcursus


Cursusvoorwaarden snelcursus zwemschool Walderveenbad

Test- en informatiezwemles:
Deelname aan onze snelcursus is mogelijk na een test- en informatiezwemles. Wij adviseren de ouders na afloop over de te volgen cursus. Het kan zijn dat we de snelcursusmethode niet geschikt achten voor je  kind.

Reserveren:
Je reserveert een plaats in één van onze snelcursussen door na afloop van de test- en informatiezwemles € 50,- aan te betalen. Je ontvangt van ons een bewijs van reservering. Restitutie van de aanbetaling is niet mogelijk.

Betaling:
Het restant van het cursusgeld maak je uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus over op onze bankrekening. Betaling in 2 termijnen is mogelijk: € De helft 1 week voor de eerste lesdag en € de andere helft voor de 7de lesdag. Rekening nr.   NL41ABNA 0525 5812 27 ten name van zwemschool Loosdrecht. Vermeld hierbij de naam van je kind en de cursuscode.

Diplomagarantie:
De cursusprijs is inclusief alle zwemlessen die nodig zijn voor het A diploma.
Het kan zijn dat je kind eerder kan afzwemmen dan het einde van de cursus. We geven dan geen geld terug.
Wel mag hij/zij de lessen blijven volgen tot het einde van de cursus. Indien je kind na afloop van de cursus nog extra zwemlessen nodig heeft, dan bieden wij zwemlessen aan tot het A diploma is behaald. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. De zwemtijd van de vervolgzwemlessen spreken wij in overleg met de ouders af. Wie niet tevreden is over het zwemniveau van zijn/haar kind kan contact met ons opnemen en kosteloos extra lessen volgen. Dit geldt wanneer je als ouders wel regelmatig bent blijven zwemmen met je kind.