Algemene voorwaarden Reguliere Zwemlessen


De betaling van de contributie voor de reguliere zwemlessen gaat via automatische incasso.
De ouders ontvangen een incassoformulier. Dit formulier kan ondertekend weer ingeleverd worden in ons duikcentrum.
De incasso gaat in vanaf de eerstvolgende maand. De eerste lessen worden ter plekke voldaan of via de bank overgemaakt.

Opzegtermijn
Er wordt een opzegtermijn van een minimaal een kalendermaand gehanteerd. Na opzegging wordt de zwemles en de betaling aan het eind van de volgende maand gestopt.
Bij het diplomazwemmen wordt geen opzegtermijn gehanteerd. De ouders geven via het afzwembriefje aan of hun kind door gaat voor een volgend diploma.